Skład Rady Rodziców 


w roku szkolnym 2018/2019



Prezydium


Przewodnicząca
Idczak Jolanta

Sekretarz
Zakrocka Małgorzata

Skarbnik
Orzechowska Agnieszka

Członkowie
Wojtasik Małgorzata
Stankiewicz Damian


Komisja Rewizyjna


Przewodniczaca
Grzybowska Alicja

Członkowie
Michalak Magdalena
Sobczyńska Agnieszka




Członkowie Rady Rodziców


Kompanowska Emilia
Jędrzejewska Małgorzata
Pińska Katarzyna
Pacanowska Monika
Kałużna Joanna
Zawada Ewa



Kwotę 40,00 złotych należy wpłacać na konto.

Adresat:  RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
W BOGUSŁAWICACH

BOGUSŁAWICE 1A, 62-620 BABIAK

Bank Spółdzielczy w Ślesinie/Oddział Babiak

Numer konta: 24 8558 0008 0006 7191 2000 0010

Z dopiskiem w rubryce tytułem:  Nazwisko i imię ucznia oraz klasa



  Regulamin Rady Rodziców