Skład Rady Rodziców 


w roku szkolnym 2019/2020PrezydiumPrzewodnicząca Jędrzejewska Małgorzata
Sekretarz Michalak Magdalena
Skarbnik Orzechowska Agnieszka
Członkowie Grzybowska Alicja

Mularska Andżelika


Komisja Rewizyjna


Przewodnicząca Sobczyńska Agnieszka
Członkowie
Pietrzak Marzena

Kompanowska Emilia


Członkowie Rady Rodziców

Bujanowska Danuta
Wiśniewska Dorota
Lewandowska Katarzyna


Kwotę ......... złotych należy wpłacać na konto.

Adresat:  RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
W BOGUSŁAWICACH

BOGUSŁAWICE 1A, 62-620 BABIAK

Bank Spółdzielczy w Ślesinie/Oddział Babiak

Numer konta: 24 8558 0008 0006 7191 2000 0010

Z dopiskiem w rubryce tytułem:  Nazwisko i imię ucznia oraz klasa  Regulamin Rady RodzicówLICZNIK ODWIEDZIN