O Klubie

  Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego "Maraton" w Bogusławicach

  Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem


    Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej założonym w 1997 roku i zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kole.
    Klub zrzesza uczniów Zespołu Szkół w Bogusławicach, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół w Bogusławicach.
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
oraz pomocy rodziców uczniów.
    Celem Klubu jest między innymi planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie wypoczynku letniego i zimowego.
    UKS „Maraton” od początku swej działalności za swe priorytetowe zadanie postawił organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Od roku 1997 udało nam się zorganizować następujące obozy wypoczynkowe:
  · 1997 Sosnówka 144 uczestników
  · 1998 Czorsztyn 130 uczestników
  · 1999 Bukowiec 103 uczestników
  · 2000 Istebna 41 uczestników
  · 2001 Sosnówka 57 uczestników
  · 2002 Istebna 40 uczestników
  · 2003 I turnus: Chłapowo 85 uczestników
II turnus: Istebna 41 uczestników
  · 2004 Chłapowo 193 uczestników
  · 2005 Borowice 303 uczestników
  · 2006 Borowice 256 uczestników
  · 2007 Zakopane 186 uczestników
  · 2008 Zakopane 225 uczestników
  · 2009 Zakopane 213 uczestników
  · 2010 Zakopane 128 uczestników
  · 2011 Pustkowo 158 uczestników
  · 2012 Pustkowo 121 uczestników
  · 2013 Zakopane 53 uczestników - obóz zimowy z nauką jazdy na nartach

     - 2013 Pustkowo 122 uczestników
     - 2014 Zakopane 56 uczestników
     - 2014 Pustkowo 125 uczestników
     - 2015 Zakopane 81 uczestników - obóz zimowy z nauką jazdy na nartach
     - 2015 Zakopane 90 uczestników - obóz wypoczynkowy pod hasłem
    "Górska przygoda"
     - 2016 Zakopane 46 uczestników - obóz zimowy z nauką jazdy na nartach
     - 2016 Jastrzębia Góra 96 uczestników - obóz wypoczynkowy pod hasłem
    "Bursztynowe wakacje"
  · 2017 Zakopane 52 uczestników - obóz zimowy z nauką jazdy na nartach
  · 2017 Karpacz 86 uczestników - kolonia letnia
  · 2018 Zakopane 50 uczestników - obóz zimowy z nauką jazdy na nartach
  · 2018 Zakopane 89 uczestników - kolonia letnia
  · 2019 Stegna 120 uczestników - kolonia letnia
  · 2020 Mikoszewo 56 uczestników - kolonia letnia

    Zawsze oferujemy bardzo dobrą bazę noclegową, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej, w trakcie turnusów do dyspozycji autokary, ubezpieczenie NNW. Dla uczestników w zależności od ich potrzeb i oczekiwań, opracowujemy szczegółowe programy pobytu w zakresie zajęć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wycieczki piesze i autokarowe, szkolenia, konkursy, dyskoteki, ogniska i inne elementy. Dzięki naszym programom, które charakteryzują się atrakcyjnością, dynamiką i właściwą organizacją czasu wolnego – nikt się nie nudzi, wiele można poznać i pozyskać nowe umiejętności.

LICZNIK ODWIEDZIN