Dyrektor


Dyrektor Zespołu Szkół

w Bogusławicach
dr Marek Tomicki