Dyrektor


Dyrektor Zespołu Szkół

w Bogusławicach
dr Marek Tomicki  W dniu 27 września 2017 r. odbyła się uroczysta gala w Teatrze Wielkim     w Poznaniu podsumowująca Konkurs "Wielkopolski Nauczyciel Roku
i Wielkopolska Szkoła Roku". Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego druga edycja. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Bogusławicach zgłosiła do konkursu dyrektora szkoły dr Marka Tomickiego, który znalazł się wśród szesnastu wyróżnionych nauczycieli.

Do wszystkich laureatów trafiła statuetka, przedstawiająca dłoń, owiniętą laurem, trzymającą diament - symbol ucznia, który jest w rękach nuczyciela.
SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!