KONKURSYKonkurs „Poczuj chemię do historii”

          Osiągnięcia naukowe zawsze były kołem zamachowym historii. W ich gronie zaszczytne miejsce zajmuje układ okresowy pierwiastków chemicznych. W zakończonym przed kilkoma miesiącami roku 2019 przypadła 150. rocznica sformułowania przez uczonego Dmitrija Mendelejewa wspomnianego zestawienia. Z tego powodu UNESCO i ONZ ustanowiły miniony rok Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Nasza szkoła podjęła działania upamiętniające to epokowe wydarzenie, czego wynikiem była efektowna gazetka wykonana przez uczniów najstarszych klas, prezentująca dokonania rosyjskiego chemika i odkrywcy.

          Wskazany jubileusz oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie wychowania do wartości przez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich skłoniły nas do zorganizowania konkursu, który połączy oba elementy. Konkurs „Poczuj chemię do historii” adresowany jest do uczniów klas 7 – 8. Finałowa rozgrywka nastąpi w dniu 21 maja 2020 r. (czwartek, godz. 14.45) i będzie miała formę quizu internetowego. Szczegóły konkursu znajdują się na wykorzystywanej przez szkołę platformie edukacyjnej classroom w zakładce „Samorząd Uczniowski”. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy, nauczyciele przedmiotów: chemii i historii. Zapraszamy do udziału.

Anna Wiśniewska, Robert Wiśniewski.         


DZIEŃ ZIEMI


22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.


Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole znajdują się na stronie https://padlet.com/anna1198/Bookmarks

Festiwal odbędzie się w środę 22 kwietnia na na tablicy Padlet. Do udziału w nim potrzebny jest dostęp do Internetu.

Zapraszamy uczniów z całej szkoły na Festiwal z okazji Dnia Ziemi - to interaktywna forma, w której uczniowie mogą uczestniczyć we wspólnej zabawie online. Formuła została specjalnie dostosowana do aktualnych możliwości pracy zdalnej uczniów i uczennic.

W tym roku głównym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

Dlatego w ramach tego święta zostały zorganizowane warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo na stronie www.dzienziemiwmk.pl.

KONKURS NA


NAJCIEKAWSZEGO LAPBOOKARegulamin konkursu na najciekawszego Lapbooka z Biologii
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna” został rozstrzygnięty. Celem konkursu było zachęcanie dzieci i młodzieży do kultywowania zwyczaju obdarowywania się kartkami okolicznościowymi oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. Jury wybrało trzy najciekawsze prace. Po powrocie do szkoły zostaną wręczone wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkurach.

I miejsce Marta Orzechowska ( przedszkole)

II miejsce Zuzanna Kropidłowska kl. VII

III miejsce Aleksandra Klimczak kl. III

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„EKOLUDEK”

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w  Konkursie Plastycznym

 pt: „Ekoludek”

 

ORGANIZATOR

Iwona Szklarska, Anna Wiśniewska

CELE

1.      Propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

2.      Zachęcanie do myślenia na temat ponownego zastosowania odpadów.

3.      Wzrost wiedzy na temat surowców wtórnych oraz recyklingu.

4.      Doskonała zabawa rozwijająca inwencje twórcze i zdolności manualne dzieci i młodzieży.

TEMATYKA

Tematem konkursu jest Ekoludek.

UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie biorą udział klasy I-III i IV-VIII

FORMA I TECHNIKA WYKONANIA PRAC

1.      Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczną.

2.      Technika wykonania pracy to forma przestrzenna.

3.      Ilość wysłanych prac przez jednego uczestnika – 1 praca.

4.      Praca musi być wykonana z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia.

5.      Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: kreatywność, estetykę, samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów i surowców wtórnych.

TERMINY

1.      Pracę proszę przesłać na meila iwonaszklarska@onet.pl , ana8919@wp.pl

    w formie zdjęcia do dnia 24 kwietnia 2020r.

2.      Każdą pracę należy opisać pismem drukowanym, podając imię i nazwisko oraz klasę.

3.      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020r.

4.      Oceny prac konkursowych dokona powołana  komisja.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO LOOK
GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

POLSKA I POLACY W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Zespole Szkół w Bogusławicach zaprasza szkoły podstawowe Gminy Babiak do udziału w Gminnym Konkursie Historycznym „Polska i Polacy w II wojnie światowej”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o historii Polski w latach 1939 – 1945 w związku z przypadającą na ten rok szkolny 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz pogłębienie wiedzy o wojnie obronnej 1939 r., okupacji niemieckiej i radzieckiej w latach 1939 – 1945 i bohaterskiej walce Polaków z okupantami o wolność.

Finał konkursu odbędzie się 27 lutego 2020 r. w SP w Bogusławicach.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VI i VII – VIII.

Informacji na temat konkursu udziela sekretariat organizatora pod numerem 63 2712243.

Szczegóły w regulaminie (w załączniku) i na stronie internetowej szkoły: www.zsboguslawice.edu.pl , w zakładce „Konkursy”.

Regulamin konkursu


Materiały do konkursu
SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-MATEMATYCZNY Z WYKORZYSTANIEM KODU QR


I. Cele konkursu:
a) upowszechnianie wiedzymatematycznej;
b) poszerzanie zasobów językowych;
c) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
d) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
II. Zasady konkursu:
a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bogusławicach. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie instalują na urządzeniach mobilnych oprogramowanie umożliwiające skanowanie oraz otwieranie adresów internetowych z wykorzystaniem kodów QuickResponseCode, nazywanych dalej "kodami QR".
b) konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 roku.
c) Operator posiada urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z wbudowanym aparatem oraz możliwością połączenia z internetem poprzez sieć wifi.
d) Operatorem może być jedynie uczeń, które uzyska zgodę od wychowawcy na wykorzystanie urządzenia mobilnego w celach konkursowych.
e) Przed rozpoczęciem konkursu operatorzy instalują na urządzeniach mobilnych oprogramowanie umożliwiające skanowanie kodów QR.
f) Nauczyciele przekazują uczniom kody QR z zadaniami do wykonania samodzielnie w domu. Kody QR można pobrać ze strony internetowej szkoły.
g) Po wykonaniu zadania uczeń przesyła rozwiązanie mailem na wskazany adres.
h) Za każde wykonane zadanie przyznawane są punkty.
III. Wyłonienie zwycięzców:
a) Organizatorzy, czyli jednocześnie jury konkursu, sprawdzają zadania dostarczone przez uczniów, przyznając odpowiednio punkty za zadania.
b) Dodatkowe punkty można uzyskać za najlepszy czas wykonania i przesłania zadania. O zwycięstwie zadecydują zebrane punkty ze wszystkich wysłanych zadań.
c) Wyniki zostaną ogłoszone w wyznaczonym terminie (czerwiec2020 r.). Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizatorzy:
Anna Wiśniewska, Olga Jędrzejewska.

Zadanie 1 - MATEMATYKA

Zadanie 2 - JĘZYK ANGIELSKI

Zadanie 3 - MATEMATYKAREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"SELFIE Z KSIĄŻKĄ"


I. Organizator:
1. Organizatorem konkursu "Selfie z książką" jest biblioteka szkolna.

II. Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa iksiążki wśród uczniów.

III. Uczestnicy konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bogusławicach.
2. Każdy uczestnik może przesłać elektronicznie 3 zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkoły: zsbog@poczta.onet.pl.
4. Termin nadsyłania zdjęć: od 1.10.2019 r. do 10.05.2020 r. z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy. W tytule maila należy napisać" "Selfie z książką".
5. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły do31.05.2020 r.
6. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na wystawie w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

IV. Kryteria oceny:
1. Oryginalne ujęcie tematu.
2. Zgodność z tematyką konkursu.

V. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez nauczyciela bibliotekarza.

VI. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy wyborze materiałów.

VII. Przesłanie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i szkoły.

Zapraszam do udziału!
Marzena Sobczak

LICZNIK ODWIEDZIN