KONKURSYKONKURS WALENTYNKOWY


Szkolny konkurs językowo-matematyczny

z wykorzystaniem kodu QRRegulamin

Zadanie 1 - Matematyka


Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs fotograficzny:

"JESIEŃ WOKÓŁ MNIE"

Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie o tematyce jesiennej i przesłać je na konto Samorządu Uczniowskiego.

Termin: do ostatniego dnia listopada.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Z pozdrowieniami

Zarząd Samorządu Uczniowskiego


Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs:

"PAMIĘTNIK Z NAUCZANIA ZDALNEGO"

Uczniowie!

Waszym zadaniem jest:

- zrobienie zdjęcia

- narysowanie / namalowanie obrazka

- napisanie wiersza, opowiadania, kilku słów dotyczących tej formy nauki.

Po nadesłaniu przez Was prac (termin - do końca grudnia) stworzymy wspólną, szkolną pamiątkę, jaką będzie PAMIĘTNIK.

    Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Pozdrawiamy!!!

Zarząd Samorządu Uczniowskiego


KONKURS PLASTYCZNY Rzecznika Praw Dziecka dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020


W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Dla zwycięzców, laureatów i wyróżnionych przewiduje się bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka:

https://brpd.gov.pl/2020/10/22/rzecznik-oglasza-konkurs

-na-najciekawsze-prace-plastyczne-o-prawach-dziecka/

 

Prace należy dostarczyć do szkoły, do nauczyciela plastyki p. Anny Michalak do dnia 25.11.2020 r.

Konkurs dla klas VI

"BOOK IN A BOX" - "KSIĄŻKA W PUDEŁKU"

Regulamin


Konkurs plastyczny

na plakat
promujący

bibliotekę i czytelnictwo


REGULAMIN KONKURSU

      


LICZNIK ODWIEDZIN