semestr II 2021/2022
Plan lekcji dla przedszkola i klas I - III szkoły podstawowej


Plan lekcji dla klas IV - VIII szkoły podstawowej

Przedszkole

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
2 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
3 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
4 ed. przedszk. j. angielski
1/2 godz
j. angielski
1/2 godz.
ed.przedszk. ed.przedszk.
5 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.

               

"0"

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
2 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
3 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
4 ed. przedszk. j. angielski
1/2 godz.
j. angielski
1/2 godz.
ed.przedszk. ed.przedszk.
5 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
6 religia

I

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. j. angielski naucz.zint.
4 j. angielski naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
5
religia j. angielski religia

 

II

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. religia naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 naucz.zint. naucz.zint. j. angielski naucz.zint. naucz.zint.
5 j. angielski religia naucz.zint.

 

III

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. angielski naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. j. angielski
5 religia naucz.zint. religia

IV

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 matematyka j. polski religia w-f w-f
2 j. angielski historia j. polski informatyka j. angielski
3 j. polski j. angielski matematyka j. polski matematyka
4 plastyka w-f technika muzyka j. polski
5 przyroda przyroda w-f matematyka
6 religia godz.wych.
7

V

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. polski geografia matematyka j. angielski j. angielski
2 matematyka biologia historia godz.wych. w-f
3 j. angielski j. polski j. polski w-f j. polski
4 historia matematyka religia j. polski matematyka
5 plastyka w-f technika wdżwr
6 w-f informatyka muzyka
7 religia

VI

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 muzyka historia j. polski j. polski matematyka
2 j. polski geografia w-f godz.wych. j. polski
3 historia matematyka religia biologia j. angielski
4 j. angielski j. polski matematyka religia w-f
5 matematyka informatyka j. angielski w-f
6 plastyka w-f
7 technika wdżwr

VIIa

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. niemiecki matematyka geografia matematyka j. polski
2 matematyka j. angielski j. angielski j. polski fizyka
3 chemia biologia matematyka w-f j. niemiecki
4 godz. wych. geografia historia fizyka informatyka
5 w-f j. polski chemia historia biologia
6 j. polski religia j. polski religia muzyka
7 plastyka doradztwo zawod. w-f j. angielski w-f

VIIb

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 chemia j. angielski fizyka geografia fizyka
2 j. niemiecki matematyka matematyka biologia j. niemiecki
3 matematyka j. polski j. angielski j.angielski historia
4 religia religia chemia godz.wych. j. polski
5 biologia historia j. polski plastyka matematyka
6 w-f geografia w-f j. polski w-f
7 j. polski informatyka muzyka w-f doradztwo zawod.

VIII

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 WOS matematyka historia historia j. niemiecki
2 edb j. polski religia w-f matematyka
3 j. niemiecki geografia WOS religia j. polski
4 matematyka chemia j.polski j. angielski biologia
5 j. angielski j. angielski w-f fizyka w-f
6 j. polski informatyka chemia matematyka rozw.-matematyka
7 godz. wych. w-f fizyka j. polski wdżwr
8 doradztwo zawod.LICZNIK ODWIEDZIN