semestr I 2020/2021
Plan lekcji dla przedszkola i klas I - III szkoły podstawowej


Plan lekcji dla klas IV - VIII szkoły podstawowej

Przedszkole

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
2 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
3 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
4 ed. przedszk. j. angielski
1/2 godz
j. angielski
1/2 godz.
ed.przedszk. ed.przedszk.
5 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.

               

"0"

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
2 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
3 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
4 ed. przedszk. j. angielski
1/2 godz.
j. angielski
1/2 godz.
ed.przedszk. ed.przedszk.
5 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
6 religia

I

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. j. angielski naucz.zint.
4 naucz.zint. religia naucz.zint. naucz.zint. religia
5 naucz.zint. j. angielski naucz.zint.

 

II

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. j. angielski naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 j. angielski naucz.zint. religia naucz.zint. naucz.zint.
5 religia naucz.zint. j. angielski

 

III

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 j. angielski naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
5 religia religia j. angielski

IV

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. polski matematyka religia w-f historia
2 j. angielski j. polski j. angielski przyroda j. polski
3 matematyka technika j. polski matematyka j.angielski
4 muzyka w-f matematyka j. polski wdżwr
5 informatyka przyroda plastyka religia w-f
6 w-f godz. wych.
7

V

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 matematyka j. polski historia technika j. angielski
2 historia matematyka j. polski j.angielski matematyka
3 j. polski informatyka matematyka religia j. polski
4 j. angielski biologia w-f geografia w-f
5 muzyka w-f j. polski godz. wych.
6 plastyka religia
7 w-f

VIa

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 historia j. angielski j. polski matematyka w-f
2 j. polski matematyka w-f j. polski j.angielski
3 matematyka j. polski j. angielski historia biologia
4 godz. wych. technika matematyka religia j. polski
5 plastyka informatyka geografia
6 w-f religia
7 muzyka w-f

VIb

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. angielski j. polski w-f j. angielski matematyka
2 matematyka j. angielski religia biologia informatyka
3 historia matematyka geografia technika historia
4 godz. wych. w-f j. polski matematyka j. polski
5 j. polski plastyka j. polski w-f
6 muzyka w-f
7 religia

VII

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. niemiecki chemia matematyka historia j. niemiecki
2 matematyka j. polski biologia religia fizyka
3 muzyka j. angielski w-f chemia informatyka
4 godz. wych. matematyka geografia j.angielski matematyka
5 biologia historia j. angielski plastyka j. polski
6 fizyka w-f j. polski j. polski w-f
7 j. polski geografia religia w-f wdżwr

VIII

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 chemia w-f j. angielski j. polski j. polski
2 j. niemiecki historia wos matematyka j. niemiecki
3 wos matematyka chemia j. angielski matematyka
4 edb j. polski j. polski w-f j. angielski
5 j. polski biologia matematyka fizyka religia
6 religia geografia godz. wych. informatyka wdżwr
7 fizyka w-f historia w-fLICZNIK ODWIEDZIN