semestr II 2023/2024Przedszkole

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
2 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
3 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
4 ed. przedszk. j. angielski
1/2 godz
j. angielski
1/2 godz.
ed.przedszk. ed.przedszk.
5 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.

               

"0"

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
2 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
3 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
4 ed. przedszk. j. angielski
1/2 godz.
j. angielski
1/2 godz.
ed.przedszk. ed.przedszk.
5 ed. przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk. ed.przedszk.
6 religia

I

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
2 j. angielski naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 naucz.zint. religia. naucz.zint. naucz.zint. religia
5 naucz.zint.

j. angielski

 

II

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 j. angielski naucz.zint. naucz.zint. religia naucz.zint.
5 religia naucz.zint. j. angielski .

 

III

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
naucz.zint. naucz.zint.
2 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. j. angielski
3 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
4 naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint. naucz.zint.
5
j. angielski religia religia

IV

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 przyroda j. polski religia j. polski j. polski
2 j. angielski matematyka matematyka technika matematyka
3 j. polski w-f j. angielski matematyka w-f
4 religia muzyka j. polski j. angielski godz. wych.
5 w-f plastyka w-f przyroda
6 historia informatyka WDŻwR
7

V

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. angielski j. angielski matematyka informatyka matematyka
2 j. polski j. polski j. polski religia w-f
3 historia biologia technika j. polski j. polski
4 matematyka matematyka historia godz. wych. geografia
5 plastyka w-f godz. wych. j. angielski
6 muzyka religia
7 w-f
8 WDŻwR

VI

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. polski historia j. polski historia w-f
2 matematyka j. angielski matematyka j. angielski plastyka
3 j. angielski matematyka religia matematyka j. polski
4 biologia j.polski informatyka j. polski godz.wych.
5 technika geografia muzyka w-f
6 w-f w-f
7 religia WDŻwR

VII

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 j. niemiecki fizyka j. angielski j. angielski geografia
2 chemia matematyka j. polski matematyka informatyka
3 matematyka j. polski matematyka j. polski fizyka
4 j. polski biologia religia chemia j. angielski
5 biologia historia plastyka godz.wych. j. polski
6 w-f geografia historia w-f j. niemiecki
7 religia w-f muzyka w-f
8 doradztwo zawodowe

VIII

godz. lekc. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 matematyka matematyka wos matematyka fizyka
2 j. niemiecki j. polski j. angielski j. polski j.polski
3 chemia j. angielski j. polski j. angielski j. angielski
4 wos w-f matematyka geografia historia
5 j. polski matematyka historia biologia j.niemiecki
6 religia religia fizyka chemia w-f
7 w-f informatyka doradztwo zawodowe w-f
8 edb
LICZNIK ODWIEDZIN