DOŻYWIANIE


Regulamin korzystania z żywnienia w Szkole Podstawowej

Regulamin korzystania z żywienia w Samorządowym Przedszkolu


MENU

Przedszkole
Szkoła Podstawowa

Regulamin korzystania z żywienia

w Szkole Podstawowej  w Bogusławicach

           

1.Szkoła Podstawowa w Bogusławicach zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

2.Od 02.01.2024 roku zmienia się w Zespole Szkół w Bogusławicach dostawca obiadów szkolnych.  Obiady będzie dowoziła firma Katering i Gastronomia Zbigniew Kwiatkowski, Powiercie 3.

3.Zmianie ulega również cena obiadu.

W szkole podstawowej obiad będzie kosztował   8,50 zł, z tego:

- rodzic będzie płacił 6,60 zł,

- pozostałą kwotę 1,90 zł opłaci gmina.

W przedszkolu obiad będzie kosztował   7,80 zł, z tego:

- rodzic będzie płacił 5,70 zł,

- pozostałą kwotę 2,10 zł opłaci gmina.

4. Rodzice będą płacić za obiady na konto żywieniowe ( przelew lub wpłata gotówkowa w banku).  

Numer konta do wpłat za żywienie w szkole podstawowej 

BS Ślesin oddział Babiak 

Nr rachunku bankowego

70 8534 0006 0200 2107 2000 0030.

5.Informację o kwocie za zamówione obiady szkolne  rodzice/ prawni opiekunowie mogą uzyskać w pierwszym dniu po skończonym miesiącu.

6.Termin płatności będzie do piątego dnia następnego miesiąca czyli za styczeń do 5 lutego itd.

7.Wyjątek stanowią miesiące grudzień i czerwiec, w związku z koniecznością przestrzegania zasad polityki rachunkowości, wówczas rodzice zostaną poinformowani o terminie dokonania wpłaty poprzez informację na gazetce, sms, e-dziennik lub inny ustalony z wychowawcą sposób.

8.Kwota za obiady  musi być wpłacona na konto dokładnie w takiej wysokości jaka została podana rodzicowi.

9.Nie można zaokrąglać w górę ani w dół. Nie można przekroczyć terminu płatności.


W nazwie odbiorcy wpisujemy Zespół Szkół  w Bogusławicach


LICZNIK ODWIEDZIN