Kalendarz Szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017
3 Ferie zimowe 12 lutego - 25 lutego 2018
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018
5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
w gimnazjum
18, 19, 20 kwietnia 2018
6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018
7 Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018


 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

    2 listopada 2017 r.

    18 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny

    19 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny

    20 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny

    30 kwietnia 2018 r.

    2 maja 2018 r.

    4 maja 2018 r.

    1 czerwca 2018 r
. - po Bożym Ciele