Aktualności

    21.10.2017 r.

    Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej

       19.10.2017 r.
    Piłka nożna halowa

   

  

    13.10.2017 r.
    CYRK

        
    13.10.2017 r.
    Dzień Edukacji Narodowej

   
   11.10.2017 r.
   Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   

    W środę dnia 11.10. 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pan Dyrektor dr Marek Tomicki złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom w tym szczególnym dniu. Swą obecnością zaszczycił nas również Wójt Gminy Babiak mgr inż. Wojciech Chojnowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Idczak. Na spotkaniu wręczono nagrody dla nauczycieli: pani Marii Trzmielewskiej i pani Jolancie Szymańskiej. Pożegnano panią Edwinę Jarosz, która w tym roku odeszła na zasłużoną emeryturę.    W dniu 27 września 2017 r. odbyła się uroczysta gala w Teatrze Wielkim     w Poznaniu podsumowująca Konkurs "Wielkopolski Nauczyciel Roku
i Wielkopolska Szkoła Roku". Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego druga edycja. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Bogusławicach zgłosiła do konkursu dyrektora szkoły dr Marka Tomickiego, który znalazł się wśród szesnastu wyróżnionych nauczycieli.

Do wszystkich laureatów trafiła statuetka, przedstawiająca dłoń, owiniętą laurem, trzymającą diament - symbol ucznia, który jest w rękach nuczyciela.
SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

 

25.10.2017 r.


Dzień Głośnego CzytaniaBIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza do udziału w konkursach.

Szczegóły w zakładce "Biblioteka"

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji pt. ,,Wzorowa łazienka”, w której najlepsze szkoły wygrają wymarzone „wzorowe łazienki”, a 100 z największą liczbą głosów marka Domestos obdaruje rocznym zapasem swoich produktów. Aby zagłosować na naszą szkołę wystarczy odwiedzić stronę www.wzorowalazienka.pl i tam poprzez e-mail potwierdzić swój głos. Każdego dnia można oddać 1 głos z jednego adresu e-mail. Uwaga! Można zdobyć 20 głosów jednorazowo!!! Wystarczy zarejestrować paragon dokumentujący zakup środka czystości DOMESTOS. Głosowanie będzie możliwe do 30 listopada 2017 r. Poprzez Wasze głosy mamy szansę zwyciężyć! Bez Was to może się nie udać! 

Weźmy sprawę w swoje ręce i …… GŁOSUJMY!


DZIĘKUJEMY


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na zakup i dostarczenie nowych książek do biblioteki 

Zespołu Szkół w Bogusławicach, w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.

 

I .  ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół w Bogusławicach

Bogusławice 85

62-620 Babiak

Tel /fax 63 2712243

e-mail: zsbog@poczta.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostarczenie nowych książek szczegółowo wyspecyfikowanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji dostawy:  dostawca zrealizuje przedmiot zamówienia 

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, oświadczenie załącznik nr 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć do 29 września 2017 r. do godziny 15.00, osobiście, pocztą tradycyjną, faksem,  pocztą elektroniczną, z opisem: „Oferta książki do biblioteki Zespołu Szkół w Bogusławicach. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia i podpis oferenta.

Adres: Zespół Szkół w Bogusławicach, Bogusławice 85 62-620 Babiak 

Tel/fax 63 2712243

e-mail: zsbog@poczta.onet.pl

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena oferty (brutto) – znaczenie 100%.

VI. SPOSÓB PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

a)    na stronie internetowej Zespołu Szkół w Bogusławicach,

b)    na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,

c)    zostanie skierowane do co najmniej  trzech potencjalnych Zleceniobiorców.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte do 2 października 2017 r. do godziny 15.00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową. W tym samym czasie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowana umowa. Jeżeli Zleceniobiorca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.

Odrzuceniu podlegają oferty, które:

a)    nie spełniają wymagań merytorycznych,

b)    są niezgodne z przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIKI:

a)   Załącznik nr 1        opis przedmiotu zamówienia

b)   Załącznik nr 2        formularz ofertowy

c)   Załącznik nr 3        oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

                                     i osobowych

d)   Załącznik nr 4        wzór umowy

Dyrektor Zespołu Szkół

Bogusławice, dnia 21.09.2017 r.                                         /-/    Marek Tomicki    Plan dowozu i odwozu uczniów do szkoły ważny
od 11.09.2017 r. do ferii zimowych.


Plan dostępny jest również w zakładce "Dla Rodziców"
   04.09.2017 r.
   Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

   

W dniu 4 września Pan Dyrektor Marek Tomicki powitał zgromadzonych uczniów, rodziców,nauczycieli i gości. Po przedstawieniu spraw organizacyjnych Pan Dyrektor złożył życzenia uczniom, nauczycielom oraz pracownikom na rozpoczynający się rok szkolny 2017/2018. Następnie uczniowie z wychowawcami udali się do klas.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławicach 

zaprasza na uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2017/2018 w dniu 04.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 900

Zapraszam wszystkich uczniów oraz rodziców.
    Obóz letni Karpacz 2017
    Fotoreportaż: Marzena Sobczak

   
   
    17.06.2017 r.

    Festyn
   
   


Powrót do początku strony


LICZNIK ODWIEDZIN