Nauczyciele

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Bogusławicach


mgr Berent Agnieszka

nauczyciel mianowany: język angielski, język polski
mgr Bińkowska Katarzyna
nauczyciel stażysta: edukacja wczesnoszkolnamgr Grędecka Emilia

nauczyciel mianowany: matematyka, pedagog szkolny 

mgr Jarkowska Monika
nauczyciel stażysta: religia
mgr Jędrzejewska Olga
nauczyciel kontraktowy: język angielskimgr Kostrzak Zofia
nauczyciel kontraktowy: pedagogika specjalna
mgr Michalak Anna
nauczyciel kontraktowy: edukacja wczesnoszkolna, plastykamgr Skalska Magdalena

nauczyciel dyplomowany: edukacja wczesnoszkolnamgr Sobczak Marzena

nauczyciel dyplomowany: wychowanie fizyczne, biblioteka szkolna
mgr  Szklarska
Iwona
nauczyciel kontraktowy: świetlicamgr Szymańska Jolanta

nauczyciel dyplomowany: przyroda, geografia, biologia, 
wychowanie do życia w rodzinie

mgr Szymańska Sylwia
nauczyciel mianowany: język niemieckimgr Tomicki Tomasz

nauczyciel dyplomowany: wychowanie fizyczne

mgr Wiśniewska Anna
nauczyciel kontraktowy: matematyka, chemiamgr Wiśniewski Robert

nauczyciel mianowany: historia


mgr Wiśniewski Zdzisław

nauczyciel dyplomowany: informatyka, technika, fizyka 
mgr Wolska Zofia

nauczyciel dyplomowany: język polski
Pracownicy Samorządowego Przedszkola w Bogusławicach

mgr Biernacka Anna

nauczyciel kontraktowy: edukacja przedszkolnamgr Ferenc Magdalena

nauczyciel stażysta: edukacja przedszkolna mgr Grabowska Paulina

nauczyciel stażysta: edukacja przedszkolna 


Powrót do początku strony