Nauczyciele

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Bogusławicach


mgr Berent Agnieszka

nauczyciel mianowany: język angielski, język polski
mgr Bińkowska Katarzyna
nauczyciel: edukacja wczesnoszkolna mgr Chwiałkowska Ilona
nauczyciel kontraktowy: świetlicamgr Grędecka Emilia

nauczyciel mianowany: matematyka, pedagog szkolnymgr Jarkowska Monika
nauczyciel: religia
Jędrzejewska Olga
nauczyciel: język angielski


mgr Przybysz Danuta
nauczyciel dyplomowany: chemiamgr Skalska Magdalena

nauczyciel dyplomowany: edukacja wczesnoszkolna


mgr Sobczak Marzena

nauczyciel dyplomowany: wychowanie fizyczne, biblioteka szkolna
mgr Szeląg-Jaśkowska Katarzyna
nauczyciel kontraktowy: matematyka


mgr Szymańska Jolanta

nauczyciel dyplomowany: przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne
mgr Szymańska Sylwia
nauczyciel mianowany: język niemieckimgr Tomicka Kamila

nauczyciel dyplomowany: edukacja wczesnoszkolnamgr Tomicka Teresa

nauczyciel dyplomowany: edukacja wczesnoszkolna, plastykamgr Tomicki Tomasz

nauczyciel dyplomowany: wychowanie fizyczne, biologiamgr Wiśniewski Robert

nauczyciel mianowany: historia

mgr Wiśniewski Zdzisław

nauczyciel dyplomowany: informatyka, technika, fizykamgr Wolska Zofia

nauczyciel dyplomowany: język polskiPracownicy Samorządowego Przedszkola w Bogusławicach

mgr Trzmielewska Maria

nauczyciel dyplomowany: edukacja przedszkolna mgr Sikorska Anna

nauczyciel stażysta: edukacja przedszkolnaPowrót do początku strony