Nauczyciele

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Bogusławicach


mgr Berent Agnieszka

nauczyciel mianowany: język angielski, język polski
mgr Bińkowska Katarzyna
nauczyciel: edukacja wczesnoszkolnamgr Iwona Szklarska
nauczyciel kontraktowy: świetlica
mgr Grędecka Emilia

nauczyciel mianowany: matematyka, pedagog szkolny 
mgr Jarkowska Monika
nauczyciel: religia
mgr Jędrzejewska Olga
nauczyciel kontraktowy: język angielski
mgr Michalak Anna
nauczyciel kontraktowy: edukacja wczesnoszkolnamgr Skalska Magdalena

nauczyciel dyplomowany: edukacja wczesnoszkolnamgr Sobczak Marzena

nauczyciel dyplomowany: wychowanie fizyczne, biblioteka szkolna
mgr Szymańska Jolanta

nauczyciel dyplomowany: przyroda, geografia, biologia, 
wychowanie do życia w rodzinie

mgr Szymańska Sylwia
nauczyciel mianowany: język niemieckimgr Tomicki Tomasz

nauczyciel dyplomowany: wychowanie fizyczne

mgr Wiśniewska Anna
nauczyciel kontraktowy: matematyka, chemiamgr Wiśniewski Robert

nauczyciel mianowany: historia


mgr Wiśniewski Zdzisław

nauczyciel dyplomowany: informatyka, technika, fizyka 
mgr Wolska Zofia

nauczyciel dyplomowany: język polski
Pracownicy Samorządowego Przedszkola w Bogusławicach

mgr Biernacka Anna

nauczyciel kontraktowy: edukacja przedszkolnamgr Ferenc Magdalena

nauczyciel: edukacja przedszkolna 
Powrót do początku strony